Re-integratie van de Aarde

Home > Nl > Cosmicrays > 00_aarde > Re-integratie van de Aarde
Julien Moorrees

[Reageren via het forum....]

Een belangrijk aspect van de overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk is het contact met
"Buitenaardsen". Buitenaardse beschavingen en groepen, zoals het Ashtar Commando en de Arcturiërs,
zijn zeer betrokken bij de ontwikkeling van de mensheid.
Dit is niet nieuw, dit is altijd al zo geweest.

Ons zonnestelsel is één van de duizenden zonnestelsels met leven in onze melkweg.
Onze melkweg is één van de velen met leven in het universum.
Veel levensvormen zijn anders dan wij, maar zijn allemaal een expressie van God,
allemaal in evolutie onderweg naar God, net zoals wij.
Het is echter nu, dat we er ons als gehele mensheid bewust van mogen worden.

De aarde gaat door een zware periode, waarvan we nu in de laatste jaren zitten.
Veel negativiteit, zoals machtsmisbruik, oorlogen, wapenwedloop, dreiging met kernwapens,
oneerlijke verdeling van voedsel, misdaad, etc, is nog steeds aan de orde van de dag.
Niet voor niets is de Aarde door de Galactische Federatie in een ver verleden al in quarantaine geplaatst.
De negativiteit van veel menselijke beschavingen op Aarde drong door in de rest van het universum,
waardoor andere beschavingen daarvan last ondervonden.
Ons proces werd de laatste duizenden jaren geobserveerd, maar er was nauwelijks contact.

Als de mensheid in staat is in vrede met elkaar te leven kan de quarantaine-toestand opgeheven worden.
Achter de schermen vinden voorbereidingen plaats, die gaan leiden tot bekendmaking van
Buitenaardse beschavingen en hun rol in het ontwikkelingsproces van de Aarde.

In het Watermantijdperk gaan we naar een betere wereld, een wereld vol overvloed, liefde, vrede en
gezondheid.
Met deze wereld is opname in de Galactische Federatie van Planeten weer mogelijk.
Je zou kunnen zeggen dat de aarde nu in een reïntegratietraject zit.
Als de Aarde in een reïntegratietraject zit, dan zit ook ieder mens in een reïntegratietraject
van burger van de planeet Aarde naar burger in een galactische samenleving.

In het Watermantijdperk gaat iedereen vanuit zijn hart leven en werken.
Het is daarom, in deze nieuwe tijd van vele veranderingen, voor iedereen goed om zijn doelen te herzien.
Je kunt stellen dat iedereen dus ook in een persoonlijk reïntegratietraject zit.

Ieder van ons heeft zijn eigen bijdrage in dit geheel.
Deze taak ontdek je in jezelf, bijvoorbeeld door erop te mediteren en door leiding te vragen aan je Gids,
Hogere Zelf, Ziel en Monade.
Je maakt dan contact met de passie voor datgene wat je werkelijk wilt doen.
Stap niet in de valkuil iemand anders zijn rol te gaan spelen.
Het beste wat je voor jezelf en voor de wereld kunt doen is het omarmen van je eigen spirituele puzzelstukje.

Misschien is het nu niet duidelijk wat je taak is, als je om je heen kijkt wat er voor mogelijkheden zijn.
In het Watermantijdperk horen natuurlijk ook nieuwe mogelijkheden en nieuwe functies:
·Bestuur en politiek zal een heel andere vorm gaan krijgen, en vraagt dus ook om andere kwaliteiten
dan in huidige partijpolitiek
·Onderwijs zal ook een andere vorm krijgen, die goed aansluit bij de behoefte van onze nieuwetijdskinderen
·De medische wereld zal een complete transformatie ondergaan.
·Er zullen heel veel mensen enige vorm van begeleiding nodig hebben bij de overgang van naar de
Nieuwe Tijd.
·De interactie met Buitenaardsen zal ook hele nieuwe functies met zich meebrengen.

Altijd geldt: Wees de verandering die je wil zien!

Je hoeft dus niet te wachten om tot de transformatie plaatsvindt.
De wereld zit te wachten op mensen, zoals jij en ik, die deze transformatie gaan realiseren.

Dit betekent werk op vele fronten en ik heb hier enkele ideeën die zijn geordend volgens de 7 stralen van God:
Deze ideeën zijn gechanneld door Dr Joshua David Stone van Lord Buddha, Helios and Vesta, Melchior,
Melchizedek, and Mahatma.


1e straal: Persoonlijke Kracht en Wil
·Stemmen
·Spiritueel Activisme
·Leiderschap binnen de gemeenschap, stad, land en wereld
·Steunen van politieke kandidaten
·Verhogen van politiek bewustzijn
·Zichzelf onderwijzen
·In de politiek gaan als dat je roeping is (kijk bv. eens naar de Partij voor Mens en Spirit)
Het zou goed zijn voor de ontwikkeling van de aarde als mensen met een verhoogd
bewustzijn in de politiek actief zouden zijn en op sleutelposities terecht komen.

2e straal: Liefde en Wijsheid
·Helpen om spiritualiteit in het onderwijs te verankeren
·Helpen om de I AM University te wereldwijd verspreiden
·Mensen spiritueel onderwijzen door het geven van lessen, workshop, lezingen, seminars, ascensielessen
·Inschrijven in de I AM University
·Het curriculum van de I AM University bestuderen
·Het verhogen van spiritueel bewustzijn in het onderwijs

3e straal: Manifestatie, Actieve en Creatieve Intelligentie, Fysieke Actie
·Je eigen financiële zaken op orde hebben
·Helpen om het bedrijfsleven spiritueler te maken
·Verhogen van het spiritueel bewustzijn in het bedrijfsleven
·Helpen andere mensen succes te laten hebben
·Bezig zijn met God's zaken
·Overvloedbewustzijn ontwikkelen
·Helpen om anderen actieve intelligentie te ontwikkelen in de Aardse wereld
·Helpen om anderen hun spirituele missie in hun werk te verankeren

4e straal: Harmonie en Schoonheid
·Actief helpen om het milieu schoner te maken
·Je huis en de wereld mooier maken
·Het creëren van harmonie en vrede in jezelf en alle relaties, in je stad, land en wereld
·Het helen van de Aarde
·Het helen van de Circle of Life
·Het vergroten van harmonie en schoonheid bewustzijn

5e straal: Kennis en Wetenschap
·Het ondersteunen van New Age uitvindingen en wetenschap
·Het creëren van New Age wetenschap
·Het creëren van technologie voor een gezonder milieu
·Het ontwikkelen van technologie om de vervuiling op te lossen
·Het vergroten van helderheid en efficiëntie in je leven
·Het verhogen van het New Age wetenschappelijk bewustzijn

6e straal: Idealisme en Toewijding
·Helpen om religies te zuiveren
·Actief worden in de I AM University
·Toewijding en spiritueel idealisme
·Het delen van je spiritueel idealisme met de wereld
·Helpen om God te brengen in alle aspecten van je leven
·Het verhogen van je Boeddha/Christus/Mozes/Mohammed bewustzijn

7e straal: Ceremoniële orde en Magie
·Actief helpen om de samenleving te vernieuwen
·Het brengen van spiritualiteit in de economie en ecologie
·Het brengen van vrijheid in alle sociale structuren
·Lagere energieën in hogere energieën omzetten
·De beschaving bevrijden van zijn ketenen
·Het verhogen van waar vrijheid-, structuur- en organisatiebewustzijn
·Het helpen van het spiritualiseren en organiseren van alle sociale systemen op Aarde

Onze planeet is niets meer en minder dan een oneindig klein elektron in het lichaam van God.
Het is tijd dat we dit elektron weer gezond maken.
Als dit elektron in harmonie functioneert, kan het zonnestelsel wat je als een atoom zou kunnen zien,
weer gezond functioneren in afstemming met God.
Dan kan ook de melkweg, wat je als een molecuul zou kunnen beschouwen,
op een gezonde manier functioneren.
Als de melkwegstelsels of moleculen goed functioneren dan heeft het universum,
wat je als een orgaan zou kunnen zien, de mogelijkheid gezond te zijn.
Als de universa gezond zijn zal uiteindelijk het hele lichaam van God gezond zijn.

Van de ene kant zijn we dus oneindig klein in het grotere plaatje,
maar van de andere kant is onze ontwikkeling van essentieel belang voor het Goddelijke Plan.
Een elektron wat niet goed functioneert verstoort de balans van de rest.
Daarom zijn de buitenaardse beschavingen zo actief om ons te helpen.
Als ze ons helpen, helpen ze zichzelf want we zijn allen één.
We zijn allemaal God.

bron : http://www.ashtar-arcturiers.nl/reintegratie.html

Delen:
Facebook