Gestopt zijn met groeien

Home > Nl > Gabriel > 10. Gestopt zijn met groeien
Julien Moorrees
Wanneer een ziel gestopt is met groeien, kan dat meerdere oorzaken hebben. De ziel ziet niet meer in dat deze zou moeten groeien, of de ziel wil niet meer verder groeien omdat deze geen afscheid kan nemen van de fase waar die nu in zit.

Soms is deze drang om in die fase te blijven zo sterk dat de ziel er alles aan doet om juist in die fase te blijven. Zij zoekt bijvoorbeeld andere zielen op met de afstemmingsfrequentie waarin zij wil blijven. Hiermee is het contact makkelijker gelegd aangezien ze "compatibel" met elkaar zijn.

Om dit contact zo lang mogelijk in stand proberen te houden, wil de ziel eigenlijk liefst dat de "compatibele" ziel niet verder groeit. Deze kan er dus proberen ervoor te zorgen dat de "compatibele" niet meer verder groeit door het proberen op te leggen van dingen tegen iemands wil. Ook het veroorzaken van angst wil er nog wel eens voor zorgen dat de "compatibele" ziel niet meer verder groeit. De reden dat angst hiervoor zorgt, is omdat angst primair bedoeld is om voorzichtigheid, afhoudendheid, alertheid en remming te voorzaken. Hoe erger de angst, (doodsangst) hoe beter de "compatibele" ziel afgeremd blijft.

Een niet meer groeiende ziel gebruikt voornamelijk angsten die je in jezelf hebt, omdat dit makkelijkst werkt om tegen je te gebruiken. Je kunt als "compatibele" ziel proberen contact te zoeken met de niet meer groeiende ziel, maar doe dit liever pas wanneer je geen angsten meer hebt open staan. De niet meer groeiende ziel heeft er namelijk veel voor over om te blijven.

Ga dus nooit contact proberen te leggen als je niet sterk genoeg bent! Pas als je zelf sterk genoeg bent, of er iemand bij is die sterk genoeg is, kun je proberen de niet meer groeiende ziel verder te helpen. Wanneer deze niet meer groeiende ziel ook inziet dat deze stil staat (hij heeft het licht gezien), dan zal deze "compatibele" ziel niets meer doen om jouw eigen groei te remmen. Let echter op de voortekenen. Als er op een dag al veel dingen mis gaan, of je een slecht of angstig gevoel hebt, probeer dan geen contact met deze "compatibele" ziel te leggen.

Niet alle angst is erg, want ze waarschuwt ook voor de gevaren van het leven, en ze houdt je alert. Probeer altijd wel te doorgronden of de angst wordt veroorzaakt door aardse zaken, of door geesteszaken. Indien het een geestesoorzaak betreft, probeer dan niet toe te geven aan deze angst, maar "jaag" ze weg.
Delen:
Facebook