De ziel

Home > Nl > Gabriel > 17. De ziel
Julien Moorrees
Om niet alle bewuste ervaringen verloren te laten gaan zochten de energiewezens naar materieel leven dat voldoende "ruimte" in zich had om plaats te bieden aan het bewustzijn. Helaas was er geen enkel levend wezen op aarde voldoende geëvolueerd om ruimte te bieden aan een volledig energiewezen.

Er werd daarom een deel van de energiewezens afgesplitst en toegevoegd aan het materiële leven. Het materiele leven werd bewust van zichzelf en van elkaar. Deze gebeurtenis wordt nog steeds gevierd als zijnde Pinksteren waarin deze energie de heilige geest (oftewel de ziel) wordt genoemd.

De ziel is voor de energiewezens hét belangrijkste middel om de geesteswereld verder te laten evolueren. Alle ervaringen die worden opgedaan worden allemaal weer meegenomen naar de geesteswereld wat dan verder zorgt voor groei. De ziel is namelijk nog steeds verbonden met de bron waaruit deze is ontstaan (het energiewezen God). Deze verbintenis zorgt dus voor algehele groei.
Delen:
Facebook