De materie

Home > Nl > Gabriel > 6. De materie
Julien Moorrees
Een ziel die niet meer verbonden is aan het materiële leven bestaat niet meer uit materie. Energie wordt niet gehinderd door materie en kan daarom vrijelijk door materie heen bewegen. Een ziel reist met de snelheid van het licht (want zij is nog wel degelijk gebonden aan de tijdsgrens) door dit universum. Doordat de aarde (relatief) niet zo groot is, kan een ziel van op ieder willekeurige plek in een fractie van een seconde naar een plek op deze aarde gaan. Ook kan een ziel naar andere plekken binnen dit universum reizen en daar eventueel een nieuw materieel leven aangaan.

Soms wil een ziel een boodschap overbrengen aan de materiële wereld. Hiervoor is een medium benodigd waarmee dit kan gebeuren. De kracht van de ziel bepaalt wat de mogelijkheden voor deze ziel zijn. Hoe meer ervaring de ziel heeft, hoe beter deze het gekozen medium kan gebruiken. Een ver geëvolueerde ziel is dus veel makkelijker in staat een medium te gebruiken dan een minder ver geëvolueerde ziel.

Het gekozen medium is het best te gebruiken wanneer deze beïnvloed kan worden door elektromagnetische invloeden. Een ziel is namelijk in staat om elektromagnetische straling te genereren. Je kunt hierbij dus denken aan bandrecorders (magnetische velden op de opneemkop), televisie toestellen (de kathode straal beïnvloeden), etc. Ook een menselijk medium kan deze straling oppakken.

Delen:
Facebook