!--#layout cosmic_template --!/!--@ !--#title --!Handleiding kosmische stralen kaart: Lemuriaan/!--@ !--#pagecolor !--F:cl/includes/css_green.htm --!/!--@ !--#language --!nl/!--@ !--#menuleftbar !--F:cl/menus/nl_leftbar.htm --!/!--@ !--#menumiddlebar !--F:cl/menus/nl_mid_01_lemurians.htm --!/!--@ !--#menurays !--F:cl/menus/nl_rays.htm --!/!--@ !--#textcontent --!

pdfDownload deze tekst als PDF. | Bestel deze kaarten in de webshop.

Via deze kaarten kunt u contact maken met de kosmische straal van Lemurië. De kaart met enkel het symbool (rechts) is krachtiger dan de kaart met de tekening (links). Voel wat op dit moment de juiste kaart om te gebruiken is.

Neem een kaart plat, tussen 2 handen. Let goed op uw ademhaling en adem diep in naar de onderbuik. Met iedere inademing komt er meer ruimte voor de straal tussen uw handen. Ontvang de energie van de kaart en laat dit volledig doorstromen.

Achtergrond

Lemurië was ooit een planeet waarin alles met elkaar verbonden was. De dieren, planten en Lemurianen leefden als een eenheid in harmonie. Door een grote ramp splitste de planeet in tweeën en ging een deel hiervan op reis door het universum. Uiteindelijk kwam de ene helft terecht in ons zonnestelsel en is nu bekend als de aarde. De Lemurianen zijn hierop gaan leven in de hoop het andere deel van Lemurië ooit weer terug te vinden.

Straal

Chakra

Ras

Thuisplaneet

Vlam

Vlam Kleur

1

4

Lemurianen

Lemurië / Aarde

Derde

Roze

Mensen die werken met de energie van de Lemurianen, kunnen de volgende kwaliteiten inzetten. Als de Lemurianen energie niet volledig kan doorstromen, kan dat komen door de volgende thema's:

Kwaliteiten

Thema's

Liefde en verbinding maken met anderen.

Teveel verantwoordelijkheid van een ander dragen.

Planetair bewustzijn.

Symbiotische relaties aangaan.

Eenheid.

IJs-tijd.

Stenen en kristallen kunnen voelen, gebruiken en inzetten.

De wereld op de schouders nemen.

Hartsverbinding aangaan met anderen.

Overheersing en misbruik door anderen.

Onvoorwaardelijke liefde geven.

Geïsoleerd worden door anderen.

Leven vanuit eigenliefde.

Problemen hebben met eigenliefde.

 

Alles doen om liefde te ontvangen.

 

Dualiteit.

Relevante termen:

Eden, Mu, Atom, Eva, Toferout, Avatar.

pdfDownload deze tekst als PDF. | Bestel deze kaarten in de webshop.

/!--@