!--#layout ziel --!/!--@ !--#title --!De geesteswereld/!--@ !--#menu1 !--F:cl/menus/nl_main.htm --!/!--@ !--#textcontent --! De wet van behoud van energie geldt ook voor de ziel. De ziel gaat nooit verloren. Bij het overlijden gaat de ziel over naar de geesteswereld.

De afstemmingsfrequentie (hoever de ziel in de evolutie is gestegen/gedaald) van de ziel bepaalt de taak die ze gaat vervullen in de geesteswereld. Deze afstemmingsfrequentie wordt bepaald door de som van alle indrukken en ervaringen die tijdens alle levens zijn opgedaan. Deze afstemmingsfrequentie is moeilijk te veranderen en kan zeker nooit tijdens 1 leven worden veranderd.

Wanneer iemand tijdens het aardse leven kwaad heeft gedaan, wil dat niet meteen zeggen dat deze geest een duistere afstemmingsfrequentie heeft. Het gaat om het totaal van alle levens dat voor de afstemmingsfrequentie telt.

Wanneer de afstemmingsfrequentie voldoende verlicht is, zal de ziel een Engel worden. Wanneer de afstemmingsfrequentie deze waarde nog niet heeft, is de ziel nog niet klaar om verder te evolueren. /!--@ !--#menu2 !--F:cl/menus/nl_gabriel.htm --!/!--@ !--#crumbpathtitle --!3. De geesteswereld/!--@