!--#layout ziel --!/!--@ !--#title --!De verschillende zielen/!--@ !--#menu1 !--F:cl/menus/nl_main.htm --!/!--@ !--#textcontent --! Er zijn verschillende niveaus van zielen aanwezig in de geesteswereld. Het niveau is enkel de mate van evolutie waarin de ziel is. Onder andere worden de volgende niveaus onderkend:

De gids: de gids is een persoonlijke ziel. Een gids blijft bij iemand totdat deze overleden is. De gids is beschermend voor de ziel waaraan deze is toegewezen. Het kan voor de gids soms erg lastig zijn om zijn toegewezene te bereiken. Dit is ook afhankelijk van hoe ver gids geëvolueerd is en de gevoeligheid van de toegewezene. Het kan dus heel goed voorkomen dat een gids zijn toegewezene nooit zal kunnen bereiken. De gids zal echter wel alles in het werk zetten om de toegewezene te beschermen. De gids groeit zelf namelijk ook verder door de ervaringen die hij doorkrijgt van de toegewezene. Wel kan de gids proberen om andere mediums te beïnvloeden om zo toch nog enigszins de toegewezene te kunnen sturen.

De engel: de engel is een bijzondere ziel. Deze is primair verantwoordelijk voor de verdere evolutie van zielen, en zal proberen andere zielen hogerop te helpen. Pas wanneer een ziel op aarde voldoende ervaring heeft opgedaan en daarmee veel sterker is geworden, kan deze ook proberen andere zielen verder te helpen. De engel mag alleen ingrijpen wanneer een ziel uit zichzelf niet verder op het evolutiepad komt.

De aardegebonden ziel: deze ziel komt niet verder tijdens het evolutieproces, en blijft eigenlijk op hetzelfde niveau "hangen". Een aardegebonden ziel zal daarom ook steeds dezelfde afstemmingsfrequentie proberen op te zoeken om daarin te kunnen blijven. Soms is de drang van deze aardegebonden ziel naar de aarde zo groot dat deze ongelukkige gevoelens, angst en verdriet probeert te veroorzaken bij diegenen die er het gevoeligst voor zijn. Dit alleen maar om niet verder te willen evolueren en daarbij dus het niveau van de ontvanger gelijk te houden bij zijn eigen niveau. Deze worden soms ook wel Auralifters genoemd.

Ook zijn dit de nog niet volledige overgegane zielen, die als het ware nog de binding met het materiëele leven moeten loslaten. Wanneer deze geest niet wil loslaten, dan is deze vaak nog gebonden aan materiële zaken of personen. Zeker wanneer aardse mensen een overledene ook niet kunnen loslaten, zal de overledene blijven "hangen". Pas wanneer de geest inziet dat deze over moet, kan deze naar de zielenwereld keren, en daar verder groeien. Eventuele andere zielen kunnen een geest helpen deze stap te maken. /!--@ !--#menu2 !--F:cl/menus/nl_gabriel.htm --!/!--@ !--#crumbpathtitle --!8. De verschillende zielen/!--@