De Nephilim: Haar Perspectief

Home > Nl > Cosmicrays > 02_nephilim > Nephilim_Haar_Perspectief
Julien Moorrees

Alsem - Nibiru, donkere ster - Gevleugelde schijf van de ster van het oosten - Blauwe Messiaanse planeet - Een Annunaki Slagschip.

Nibiru is de naam voor de thuisplaneet van de Annunaki Opperheren die duizenden jaren geleden naar de aarde kwamen om te heersen. De planeet werd de thuisbasis van de grote Annunaki god - Anu. De oude cultuur Soemerië vereerde deze Annunaki wezens als Goden. De primitieve mens die hen in gouden lichtschepen uit de lucht zagen komen moeten gedacht hebben dat het engelen waren. Nibiru was oorspronkelijk een planeet met een atmosfeer en levenbevorderende systemen, maar vele malen in zijn geschiedenis werd deze reusachtige planeet uit haar baan verdreven. Een keer gebeurde dit door een ramp in het Sirius-B stelsel. Deze ramp had verwoestende effecten op de Nibiru-planeet. Sirius B bestond eens als een Rode Gigantische Ster. Het explodeerde en stortte vervolgens in om de witte dwerg te worden die het nu nog is. Tijdens deze gebeurtenis werd een van de planeten in het Sirius-stelsel - de planeet Nibiru - uit haar baan gegooid. Zij kwam tot rust in de Pleiaden (ook bekend als de zeven zusters) waardoor zij vaak werd gezien als een Pleiadische planeet. Uiteindelijk werd zij aangetrokken door de zwaartekracht van de aardse Zon en werd derhalve de "Twaalfde Planeet" van het aardse zonnestelsel.

Nibiru was een enorme planeet met een sterk magnetische veld. Het had een zeer ruime baan in de ruimte en veroorzaakte daardoor veel ravage tijdens die tocht. Ze verscheen vaak als een heldere ster aan de hemel; de helderheid was het gevolg van het goudstof in haar atmosfeer. Dit goudstof werd gebruikt om het milieu in stand te houden en de schade te herstellen die zich tijdens atoomaanvallen in de talrijke galactische oorlogen hadden voorgedaan. Nibiru werd van een bijna levenloze planeet omgevormd tot in een ruimteschip. Het werd een slagschip, het was uitgerust voor oorlog en vernietiging.
De Egyptenaren noemden het "de heldere ster die langskomt."

Anu was het hoofd van de Annunaki familie. Anu's aanwezigheid werd in de Babylonische / Assyrische teksten vastgelegd als een hemelse Sterren God. Hij was de Grote Vader en Koning van de goden. De koninklijke lijn van Anu creëerde voor zichzelf een rigide, meedogenloos, autoritair en destructieve rijk voor de familie van An.

De eerste was Nammu, Godin van de oerzee. Een kosmische berg gevormd in de zee, ontstaan uit de perfecte, ongedifferentieerde vereniging van de God van de Hemel, Anu en de Godin van de Aarde, Ki. Anu en Ki creëerden Enlil, de Lucht- en Stormgod. Anu, de vader kwam uit de hemel, terwijl Enlil de zoon uit zijn moeder, de Aarde kwam.

De maangod, bekend als Nanna, was de zoon van de luchtgod Enlil en de aardegodin, Ninlil.
Met zijn moeder, en de hulp van Enki de watergod, produceerde Enlil planten en dieren. Mannen en vrouwen werden gecreëerd door de gezamenlijke inspanningen van de zeegodin Nammu, de aardegodin Ki, en de watergod Enki. (Soemerische tafel of schrijftablet)

Het volk van Nibiru werd vaak de Anunnaki genoemd, of de Nephilim. Het woord "Anunnaki" betekent letterlijk "zij die uit de hemel op aarde kwamen". In het Oude Testament van de Bijbel werden deze hemelse bezoekers "Anakim (Enakieten)" genoemd. De bijbelse traditie zegt dat de Nephilim vóór en ná de overstroming (zondvloed) op aarde waren.

"De Nefilim waren in die dagen op aarde, en daarna ook. Deze godenzonen cohabiteerden met de dochters van de Adam, en verwekten kinderen. Zij waren de Machtigen der Eeuwigheid, de nakomelingen van SEM. " - Genesis 6:4

Nibiru werd bevolkt door verschillende Reptielen rassen en werd bestuurd door een elitaire aristocratie die bekend is als de Nefilim. Het woord zelf – Nibiru - is een Orion woord dat "het verbinden van de twee stammen" betekent.  De Anunnaki waren een complexe kruising van verschillende geslachten. Ze waren een kruising van de Reptielen/Orion lijn met de Sirius/Pleiaden mens. De Anunnaki waren een van de meest technologisch geavanceerde buitenaardse rassen op dat moment. De Anunnaki waren een ras veroveraars met woeste en wellustig gevoelens. Hun bewustzijn was vol bedrog en jaloezie. De Elite waren vaak incestueus en hielden hun koninklijke bloedlijn Annunaki in tact. De Anunnaki waren biologische wezens met een extreme trots en arrogantie. Ze waren bezeten van veroveren en controleren. Ze probeerde hun onverzadigbare dorst te lessen door andere wezens te controleren en andere buitenaardse rassen te overheersen. De Anunnaki veroverden vele kwetsbare rassen en ontwikkelden complexe en onderdrukkende systemen die ze alle veroverde werelden oplegden. Ze ontwikkelden veel wrede en verwoestende wapens die zij zonder mededogen op hun slachtoffers uitprobeerden. Ze waren ook zeer bedreven in het gebruiken van Mind Control, dat zij ontwikkeld hadden om hun gevangenen te controleren en te manipuleren.

"Wij zijn de Ellamin. We moeten een triest en verontrustend verhaal vertellen. Wij bewonen een kleine planeet in het Orion systeem; wij noemen haar Ella. Onze planeet is prachtig om te zien. Onze hele planeet, van het oppervlak tot de kern, is gemaakt van compacte ijzerertskristallen. Wij, een ras van wezens, evolueerden uit deze kristallen. We leefden in een vreedzame en harmonieuze samenleving totdat de Annunaki kwamen. Ze wilden ons niet vermoorden of profiteren van ons lichaam, nee, het was veel erger dan dat. Ze wilden onze gedachten. Als Ellamin hadden we ons ontwikkeld tot wezens met grote psychische vermogens - we hadden geweldige telepathische gaven en konden met ons denken manifesteren. We hadden onze vermogens nooit op een negatieve manier gebruikt, totdat de Annunaki onze wereld veroverde.
Negativiteit bestaat niet in ons denken. We hadden geen enkel besef dat er wezens in het universum bestaan die zich met het duister verbinden, zoals de Annunaki deden. We hadden nooit gedacht dat ze ons bewustzijn konden binnendringen, wat zij wel deden. We waren nooit eerder op die manier aangevallen. Ik herinner me hoe ze ons denken gevangen namen; ik herinner me metalen staafjes die rechtstreeks in onze breinen werden geplaatst. Zij gebruiken onze psychische vermogens en gebruiken deze om andere buitenaardse rassen schade te berokkenen. Sinds de aanval van de Annunaki zijn wij - het totale Ellamin ras - gevangenen op onze eigen planeet. We zijn nu een onderdeel van een gigantische kristallijnige structuur, die wordt gebruikt om de denkpatronen van allen binnen haar gebied te controleren. Wij fungeren als een psychische batterij voor de Annunaki, ze gebruiken ons als brandstof voor de kunstmatige matrix, die zij plaatsen over andere gevoelige rassen om hen te manipuleren en te controleren.”

De Anunnaki waren dominant aanwezig op veel plekken in de galaxy. Momenteel bezetten ze ook planeet Mars. Ze hadden grote invloed op en de hand in de activering van de Merkaba die de atmosfeer van Mars vernietigde (vert.: een synthetisch veld dat een tijdruimte dimensie was en door ruimte, tijd en dimensies kon bewegen; het is een kristallijnig energieveld dat specifieke geometrische vormen integreert die zich rond het lichaam ontvouwen). Omdat ze meer wilden beheersen dan de derde en vierde dimensie, wilden ze hun ras naar de vijfde dimensie transcenderen. Maar wanneer wezens via kunstmatige ingrepen willen ascenderen, veroorzaken ze een kettingreactie in het universum. Zij laten bepaalde delen van zichzelf achter die niet kunnen ascenderen. Dit zijn de duistere, onwetende, niet geëvolueerde aspecten. Deze aspecten bevatten de karmische patronen van het totale wezen, en het duistere aspect wordt een entiteit met een eigen recht. Het heeft gedachten en intenties en het wordt vaak volledig losgekoppeld van zijn geascendeerd zelf. Anu in zijn onvolledig geascendeerde vorm en zijn familie met hem, waren nu vrij van alle morele overwegingen van hun geascendeerde zelven, slechts het negatieve en duistere bleven achter. Ze waren afgesneden van het licht van de bron, de Universele Dromer.

Ze verplaatsten zich in de galaxy en werden de gevreesde Annunaki. Zij veroverden en koloniseerden veel systemen en uiteindelijk werden ze verspreid over de sterrenstelsels van Orion, Sirius en de Pleiaden. De genetische technologie van de Anunnaki was zeer geavanceerd; hun wetenschappelijke bekwaamheid was fenomenaal. Ze waren zeer geïnteresseerd in de structuur van het DNA en het ontwerpen en bouwen van kunstmatige levensvormen. Ze waren meester-genetici. Zij verrichtten uitgebreide genetische manipulatie en creëerden een reptielenkruising die ze gebruikten voor de verovering en het controleren van de andere rassen. De Reptielenkruisingen (hybriden) werden door hun meesters, de Annunaki, ingezet om oorlogen te voeren en dienden derhalve als veroveringslegers. Er waren veel verschillende soorten Reptielenkruisingen ontstaan uit deze experimenten. Verschillende soorten, waaronder vogels, reptielen, vissen en planten, werden gebruikt bij hun experimenten. De Annunaki beoefenden ook bestialiteit. Zij creëerden monsterachtige wezens, waarvan sommige legendarisch zijn - sommige waren half dier, half mens, anderen waren half vogel, half vis. Veel van deze schepsels werden vernietigd toen de experimenten fout liepen, maar toch waren er nog enkele overlevenden die als slaaf of dienstknecht het bezit werden van de familie Anu.

Nibiru keerde terug van haar lange reis rondom de Zon. Nibiru bevindt zich in een zeer ruime baan in het zonnestelsel van de Aarde. Het was hier voor het laatst 3600 jaar geleden. Sommigen zeggen dat het zal terugkeren in het jaar 2003. Zelfs Nostradamus had het over "de planeet achter de zon."

Kwatrijn 2,46. Na grote menselijke ellende nadert een nog grotere, de grote motor van eeuwen vernieuwing - regen, bloed, melk, hongersnood, wapen, en de pest, in de hemel vuur gezien die  lange vonken – Alsem meeslepen. (Nostradamus)

De Anunnaki observeren de aarde vanuit hun Nibiru planeet. Zij volgen de gebeurtenissen hier al geruime tijd. Zij waren in het geheim al op het oppervlak van de planeet geland en manipuleerden vanachter de schermen de duistere priesters van Atlantis. De Annunaki zagen het als een geweldige kans om een stukje van de aarde voor zichzelf te krijgen. Ze werden aanvankelijk geleid door het opstandige kind, Draco. De Anunnaki vond zichzelf superieur t.o.v. Draco, maar later gingen ze toch draconische maatregelen gebruiken om de hele planeet onder controle te krijgen. In het begin hadden de Anunnaki een betrekkelijk harmonieuze werkrelatie met de Draco-reptielen. Maar later in de geschiedenis werden vele oorlogen tussen hen uitgevochten.

Toen de Anunnaki naar de Aarde kwamen, beseften ze dat de Aarde de enige magnetische planeet was. Gedurende vele duizenden jaren evolutie, werden deze onvolledige aspecten die de Anunnaki voor zichzelf ontwikkeld hadden, een genetische code die niet in een magnetische vorm kon bestaan, zij waren elektrisch van aard geworden. Zij hadden elektrische energie nodig om hun gezondheid in stand te houden. Zij kunnen niet overleven in het magnetisme van de aarde. Zij zouden haar energie moeten veranderen om de planeet te kunnen bewonen. De Anunnaki hadden niet de technologie om de energie van de aarde te veranderen. Dus keken ze naar hun Orion broeders om wetenschappers naar de aarde te sturen die de aardse energie, die zuiver magnetisch was, zou kunnen veranderen naar elektromagnetische energie. Dit zou de Anunnaki in staat stellen om te landen en de aarde te veroveren.

Tijdens mijn communicatie met de Godin werd mij een film vertoond - een collectie beelden en gevoelens die mijn brein binnenkwam. De Godin liet me beelden zien van de Goden (De Annunaki) die naar de Aarde kwamen. Ze leken op blauwe lichtwervelingen, ze waren zuivere elektriciteit. Toen ze in het magnetische zwaartekrachtveld van de Aarde arriveerden, werden ze de Aarde binnengetrokken. De Anunnaki werden in de energie van de Godin getrokken, zoals een mannelijke minnaar verleid wordt door een mooie vrouw. De Godin liet me zien, toen ze met haar in contact kwamen, hoe een energetische dans tussen hen plaatsvond.

Zij verzwolg ze totaal en trok hun elektrische lichamen door haar doodsportaal in de peilloze diepte, de Lege Ruimte. 

De andere goden die dit alles observeerden vanuit hun veilige plek – Nibiru waren hierdoor geschokt en werden kwaad. Ze experimenteerden jarenlang om dit te boven te komen. Tijdens deze wachtperiode kreeg de energie van de Godin een grote invloed op hun bewustzijn en daalden ze langzaam de ladder van evolutie/devolutie af, en arriveerden in de lagere dimensionale werelden. De Annunaki die een overheersend mannelijk bewustzijn hadden begonnen hierdoor geïrriteerd te raken en gingen later de Aarde haten. Ze vroegen zich af hoe deze onontwikkelde planeet bewust kon zijn. Ze konden de Godin niet ontdekken in elke levende cel op Aarde. Ze zagen niet de essentie in de vorm. Ze konden niet instemmen met het proces van de Godin - de goddelijkheid in materie. Ze wilden niet het doodsportaal passeren om de Godin van dood en wedergeboorte te honoreren. Ze wilden onsterfelijk zijn.

"Als een prachtige vrouw ligt ze naakt in haar fluwelen zwarte lakens. Verleidelijk en opwindend. Verleidend, verlokkend - kom bij mij, fluistert ze  terwijl ze ons dichter en dichter naar haar toetrekt. Haar magnetisme is krachtig, maar wij kunnen haar charmes niet weerstaan, we worden door haar energie aangetrokken. Wij komen steeds dichterbij. Wat een schoonheid is ze, wij bewonderen haar van verre. Langzaam draaiend strekt zij haar energielichaam spiraalsgewijs uit tot in de ruimte om ons te ontmoeten. We zijn gefixeerd, we zijn gehypnotiseerd en voordat we het in de gaten hebben zitten we gevangen. Wij worden in haar getrokken, we verzetten ons niet. Wij zijn nu dichtbij, en worden sneller en sneller naar haar geopende benen toegetrokken. We begeren haar nu, we zijn gek, gek op haar, we kunnen niet stoppen. Maar we moeten stoppen, we hebben de controle verloren . We proberen ons terug te trekken, maar dat lukt niet. Onze kracht is verdwenen. Haar magnetische krachten worden sterker om ons uit onze verheven positie in de hemelen te scheuren. Ze opent wijd haar benen, tussen de rode plooien is een duister punt. Het is de ingang naar de leegte, de poort van de dood. We hebben onze macht verloren, wij zijn niet langer de overwinnaar, wij zijn verleide wezens, de dwazen. We zullen een manier vinden om deze verleidster te weerstaan die liefde aanbiedt maar slechts de dood geeft. We zullen een manier vinden om haar energie te onteren zonder iets van onszelf te geven." Nibiru.

Omdat de Anunnaki elektrisch van aard waren, hadden ze een wig gedreven tussen zichzelf en de energie van de Godin, die magnetisch in haar expressie was. Mannelijke energie is elektrisch en vrouwelijke energie is magnetisch in dit gepolariseerde en gefragmenteerde universum. Hoewel de Anunnaki er nog steeds voor kozen zich in twee geslachten te verdelen, hadden ze een overheersend mannelijk bewustzijn. De vrouwen van Nibiru leken op strijders en waren agressief. Deze scheiding tussen hen en de energie van de Godin betekende dat ze zich niet met haar konden verenigen om de weg te volgen van alle biologische levensvormen - het doodsportaal te nemen en te sterven. Ze zagen de energie van de Godin als een duistere en gevaarlijke kracht. Dit is de reden waarom de Godin wordt afgebeeld als een monsterlijke draak in veel van de Soemerische mythen die het Anunnaki verhaal beschreven.

De Anunnaki wensten onsterfelijkheid. Ook al leefden ze honderden aardse jaren, ze wilden de dood verslaan door hun leven te verlengen. Toen de Anunnaki hun volledige aandacht verschoven naar onsterfelijkheid, hielden ze zich alleen nog maar bezig met de stoffelijke wereld en haar vele gemakken en pleziertjes. Dit werd hun enige doel. Eigen bevrediging en plezier werd hun grootste passie, vaak ten koste van anderen. De Anunnaki wilden de energie van de Aarde veranderen waardoor deze meer aansloot op hun plannen van onsterfelijkheid. Alles draaide om de gemakken en genoegens op het fysieke vlak; het verlangen naar genot en macht werd de belangrijkste focus van de Annunaki ras.

Heel lang leken de Anunnaki op reptielen. Echter, als gevolg van de haat die de reptielenrassen in het universum hadden opgeroepen, besloten de Anunnaki in het geheim te opereren. Zij konden hun vorm veranderen. Reptielen op Aarde zijn, evenals kameleons, zeer bedreven in het aanpassen van hun kleur om aan hun achtervolgers te ontkomen. Kleurverschuiving, als gevolg van miljoenen jaren evolutie, gaven de Reptielen het vermogen om de atoomstructuur van hun lichaam te veranderen. Hun lichamen werden flexibel, hun atomen hadden een hoge draaisnelheid. De Anunnaki konden de atomen van hun lichaam vastpinnen op elke vorm die zij wensten.

Dus … waarom kwamen zij naar de Aarde?

De Anunnaki kwamen naar de aarde om het element te zoeken dat hun onsterfelijk zou maken. Dit element was … goud. De reptielengoden en kinderen van de goden ‘schijnen als de Zon’.

Een beeld begon zich te vormen. Het was donker, halverwege de nacht. Daar … op de heuveltop bevond zich een groep primitieve vrouwen, de afstammelingen van Lilimi, de etherische dochters van de Godin. Er waren duizenden van hen en zij keken naar de nachtelijke hemel. Zij maakten een blij opgewonden geluid als van een hond die mee mag met zijn baasje. Ik keek naar de lucht om te zien wat de oorzaak van al die commotie was en ik zag ballen gouden licht die op het oppervlak van de planeet vielen. De Lilim dachten dat het de terugkeer van de Beroemde Tweeling was, maar toen ze naar de gouden wezens renden beseften ze plotseling dat het niet de Elohim waren, doch lagere goden van de sterren. 

De Godin begon me te vertellen hoe deze lagere goden in deze positie verzeild waren geraakt. Het waren niet, zoals de engelen, hogere verlichte wezens. Ze hadden, dankzij een kunstmatige ascension door middel van mineraal goud, deze macht en dimensie bereikt. De Anunnaki kwamen naar de Aarde om goud te delven. Ze veranderden alchemisch de samenstelling van het goud en creëerden een nieuwe substantie. De substantie die de Anunnaki maakten door het goud alchemisch te transformeren gaven hen het vermogen van vormverandering. Goud bezorgde hen, in hun lichaam, een geleider van energie. Hierdoor konden ze enorme hoeveelheden energie in hun lichamen vasthouden. Dit proces activeerde het D.N.A. en het lichtlichaam en gaf hen het vermogen om interdimensionaal te reizen en hun vorm te veranderen, dus konden ze hun eigen Merkaba-voertuig manipuleren en controleren.

Goud het element van Koningen.

Goud, de droom van een rijk mens.

Het zeldzame geschenk van het universum.

Een corrumpeerbaar erts.

Manna (Mono Atomair Goud Poeder)

De vroegere alchemisten wisten wat ze deden toen ze probeerden van lood goud te maken. Hun queeste was het Meesterwerk te voltooien, met andere woorden … het Levenselixer bereiden. Zij hadden geleerd dat de sleutel tot succes was - verdelen, verdelen, verdelen. Hun doel was de atomen van het element goud te bevrijden uit de begrenzing van zijn kristallijnige structuur. Tijdens dit proces, waarvan de basis het driedimensionale goud was, werd dit veranderd in mono atomair goudpoeder of, zoals het ook bekend is, in Manna. Dit was bekend als de Ster:

Vuur van de Aarde

Sterrenvuur van de Aarde

Prima Magma

De Steen der Wijzen

De Levenselixer

Een geschenk met een prijs.

Op een stenen tafel/tablet bij een Hathor-tempel op de berg Horeb (Sinaïberg) zien we Sobekhotep - bewaarder van de Geheimen van het Huis van Goud – die achter Hathor staat en conische (kegelvormige) cakes aanbiedt. Deze cake is manna, Sterrenvuur – wit poedergoud. Dit mono-atomaire goud werd geproduceerd door middel van een zeer vurig alchemisch proces. Het werd door de farao genuttigd om zijn lichtlichaam te voeden. Hiervoor kwamen de Anunnaki naar de Aarde – mono-atomair goud. Ze wilden het sterrenvuur van de Aarde stelen. Veel planeten in het universum bezitten mineralen, verschillend en talrijk; ook zijn er veel planeten met goud. Goud is een opslagplaats van informatie. Het goud dat diep in de binnenste van de Aarde ligt bewaart de energie en de geheimen van de Godin. Wanneer dit aardse manna wordt ingenomen kwamen de scheppingsgeheimen van de Godin en haar vermogen werkelijkheden te creëren in handen van de Anunnaki. Ze stalen de wijsheid van de Godin – haar levenselixer.

Wanneer Manna wordt ingenomen verhoogt dit het draagvermogen van het zenuwstelsel met een factor 10.000. Opgenomen Manna breekt de psyche af en geeft de ontvanger een illusie van grootsheid (grootheidswaanzin) De ziel verliest het vermogen innerlijk goud aan te maken – het innerlijke vuur. Het Manna blaast het spirituele ego op naar het punt waarop die persoon proclameert dat hij verlicht, geascendeerd en spiritueel geëvolueerd is. De inflatie van het spiritueel lichaam brengt deze wezens een kunstmatige overgang naar de hogere vijfde dimensie. Zij kunnen hierdoor onmogelijk een nog hogere dimensie of vibratie bereiken omdat ze nu de natuurlijke middelen missen. Door deze kunstmatige vibratiestijging van hun spiritueel lichaam blijven ze waar ze zijn. Ze zitten dus gevangen in hun huidige dimensie.

Het afdalen naar een lagere dimensie betekent dus een lager bewustzijn. Wanneer ze hiermee instemmen en door het natuurlijk proces van het doodsportaal heengaan, zullen ze als nieuw herboren worden. De Godin reinigt hen van het karma dat ontstaan is door die kunstmatige ascension, waarna ze opnieuw de evolutionaire ladder kunnen beklimmen om op een natuurlijke manier door alle dimensies te trekken tot aan de Bron, de Universele Dromer.  

Helaas hebben deze wezens zulke opgeblazen ego’s dat ze hiervoor niet zullen zwichten. Ze hebben heimelijk zeer grote vooroordelen over de energie van de Godin. Ze willen hun bewustzijnsstatus niet verliezen wanneer ze door de doodsvallei moeten trekken. Dus blijven ze gevangen in hun kunstmatig gecreëerde vijfdimensionale wereld. Ze hebben de dood niet getranscendeerd en moeten daarom bepaalde elementen in stand houden. Ze hebben daarvoor energie nodig. Veel van deze wezens worden vampiers, die de levenskracht van lagere dimensionale wezens opzuigen om zich hiermee te voeden. Veel new-age-volgelingen vereren deze wezens waardoor zij het voedsel worden voor deze kunstmatige geascendeerde ‘meesters’.

Opgenomen Manna kan telepathische vermogens doen ontstaan. Het geeft de Anunnaki het vermogen van levitatie en/of bio-bepaling. Ze konden hun gedachten projecteren naar het brein van andere mensen en hen uit hun dood doen oprijzen. In feite suggereert het feit dat het innemen van Manna een vijfdimensionaal wezen oplevert, zelfs wanneer dit kunstmatig gebeurt!

De Anunnaki waren sterfelijk, zoals iedereen in het universum. Ze werden geboren, werden ouder en stierven. Ze vochten met elkaar, beminden elkaar en deelden veel andere overeenkomsten met het menselijke ras. Ze wilden echter bevrijd worden van hun sterfelijk bestaan, ze wilden transcenderen naar perfecte lichtwezens. Ze wilden een samenleving bouwen van een utopische perfectie met een ras van goddelijke wezens. Na eeuwen speuren vonden ze uiteindelijk een manier om hun doel te bereiken door het innemen van Manna.

Ze wilden dit bereiken zonder hun schaduw, maar ze weigerden hun duistere kant op te geven. De eerste paar Anunnaki die transcendeerden veroorzaakten een onverwachts bijeffect – ze lieten hun duistere helften achter waardoor er een grote chaos ontstond in het universum. De schaduw-Anunnaki begonnen elkaar te bestrijden in oorlogen die ongekende vernietigingen teweegbrachten. Ze creëerden bondgenoten uit duistere plekken zowel in gedachten als in de fysieke dimensies. Ze controleerden veel sterrenpoorten in de galaxies en controleerden de doorgangen van veel verschillende rassen.

‘Het goud van dat land is goed’ – Genesis 2:11-12.

Het innemen van Manna wordt symbolisch vertegenwoordigd in de film Duin (een verfilming van het boek van Frank Herbert). Eén van de mooiste, meest geprezen en duurzaamste sciencefiction roman van de vorige eeuw. Het verhaal speelt zich af op de woestijnplaneet Arrakis. Duin is het verhaal van Paul Atreides, die verandert in een Messiaanse figuur met de naam Muad'Dib. Arrakis is de enige producent van een Kruidenmengsel. Het kruid lijkt sterk op Manna. Ik wil het boek en de film sterk aanbevelen, het kijken hiernaar wekte in mij veel herinneringen op.

“In deze tijd is het meest waardevolle stof in het heelal dit kruidenmengsel. Het kruid verlengt het leven, het kruid verhoogt het bewustzijn, het kruid is van vitaal belang voor ruimtereizen. De Ruimte Gilde en de navigatoren die het kruid in ruim vierduizend jaar hebben gemuteerd, gebruiken het oranje gas van het kruidenmengsel, wat hen in staat stelt de ruimte te vouwen om zonder beweging naar alle delen van het universum te reizen.” (Uittreksel uit het boek, Duin.)

Anu landde met zijn twee zonen Enki en Enlil en dochter Ninkhursag op Aarde en gingen aan wal. Allereerst bouwden ze een ‘mission control centre’ genaamd Nippur. Dit zorgde voor een vliegcorridor voor shuttles. Ze bouwden ook ruimtestations die rond de Aarde draaiden als opslagplaatsen voor het kostbare goud dat ze naar Nibiru transporteerden. Zij brachten Anunnaki mijnwerkers naar de Aarde om goud te delven dat verscheept werd naar Nibiru.

In hun veranderde vorm waren de Anunnaki heel lang en ze werden de Noorderlingen genoemd of de Blonden. Men zei dat er een gouden gloed uit hun aurisch lichaam straalde. Dit was het gevolg van het innemen van Manna. Sommigen waren kaal, ook de vrouwen, met grote langwerpige hoofden. De mannen droegen dikke zwarte baarden en sommigen vertoonden zich zelfs met horens. Soms was er, vanwege hun reptielengenen, een kleine staart te zien. Voor de aardebewoners in die tijd leken ze op goden.

De Anunnaki waren drie of vierdimensionale wezens. Ze konden het weer manipuleren om de primitieve mens bang te maken en te imponeren. Het waarom is wel duidelijk – de primitieve mens zag hen als goden. De Anunnaki spraken vanuit de wolken, deden struiken ontbranden en verschenen zelfs in visioenen. Met dit soort vierdimensionale geintjes (vanwege de Manna), leken de Anunnaki voor de mensen die in holen leefden wel bovennatuurlijke wezens.

Het is niet helemaal waar dat degenen van Nibiru de Annunaki werden genoemd. Hun rang en dossier waren bekend onder de term Anunnaki. De goden, de koninklijke familie van Anu werden de Nefilim genoemd. Degenen die in de shuttles en ruimtestations woonden, stonden bekend als de Igigi. Degenen die als mijnwerker op de aarde verbleven om goud te delven werden de Annunaki genoemd. De Anunnaki werkten in de goudmijnen gedurende honderdvijftigduizend jaar. Ze ademde en aten letterlijk stof van 's morgens vroeg tot ’s avonds laat, terwijl zij het kostbare goud naar boven haalden.

In het begin dacht Enki, de zoon van Anu (expert op veel terreinen), dat ook in de oceanen goud gewonnen kon worden. De inspanning was te groot en kostte te veel tijd, dus verlegden ze hun inspanningen naar goudwinning op het land. Nog steeds was het werk te zwaar. De Annunaki die op Aarde werkten vonden het welletjes en kwamen in opstand.

Toen de goden en niet de mens het werk deden en de lasten droegen, werd de last van de goden te groot, het werk te zwaar en de moeite te veel. De grote Anunnaki zorgden dat de Igigi een zevenvoudige werklast droegen. Anu, hun vader, was koning, hun raadsman/krijger Ellil, hun kamerheer werd Ninurta, hun kanaalbeheerder Ennugi. Ze  beheerden de map met percelen, berekenden de percelen; de goden maakten de verdeling. Anu ging naar de hemel, en Ellil nam de Aarde voor zijn volk.

De schuif die de zee afsloot was ontworpen door de vooruitziende blik van Enki. Toen Anu naar de hemel ging en de goden van de Apsu (onderaardse zee) naar beneden waren gegaan, zorgden de Anunnaki van de lucht dat de Igigi de werklasten droegen. De goden moesten de kanalen graven, moesten ze onderhouden, de levenslijnen van het land. De goden groeven de Tigris rivier uit en vervolgens de Eufraat. In de diepte ontwikkelden zij de Apsu van het land, hieruit rezen de toppen op van alle bergen. Ze telden de jaren van de lasten van de grote mars, zij telden de jaren van lasten. 

Gedurende 3600 jaren moesten zij dag en nacht de zware lasten dragen. Ze gromden en gaven elkaar de schuld, mopperden over de massa’s uitgegraven grond. (Soemerische stenen tafels)

Bron: Alloya.com

Delen:
Facebook